VZW Wielerploeg De Molenspurters

Meulebeke

V

Z

W

 

W

I

E

L

E

R

P

L

O

E

G

 

D

E

 

M

O

L

E

N

S

P

U

R

T

E

R

S

 

Copyright ® 2010 Vervaeke kurt

 

DE 10 GEBODEN VAN ONZE RENNERS.

 

 

 

 

 

 

1 Fair Play:

Ik blijf sportief ten opzichte van iedereen, in voor en tegenspoed.

 

2 Respect:

Ik ga respectvol om met iedereen.

 

3 Teamgeest:

Hou teamspirit hoog, respecteer elkaar.

 

4 Afspraken:

Ik kom afspraken na. Indien afwezig verwittig ik persoonlijk de bevoegde

persoon.

 

5 Gezondheid:

Ik sta in voor een gezond en fit lichaam.

 

6 Lichaamsverzorging:

Douchen/omkleden gebeurd in de voorziene accomodaties.

 

7 Materiaal:

Ik sta in voor het onderhouden van mijn eigen materiaal.

 

8 Gevoel:

Evenwicht tussen mentale en fysieke arbeid is opportuun. Plan goed!

 

9 Extra sportief:

Ik tracht deel te nemen aan de activiteiten van de club.

 

10 Inspraak:

Ik reageer of geef mijn mening op een beleefde, correcte manier.