VZW Wielerploeg De Molenspurters

Meulebeke

 

Copyright

 

 

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.wielerploeg-molenspurters.be en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij De Molenspurters.

 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites ( FaceBook ), verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Bestuur Molenspurters of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, of geprint worden, mits dit voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

 

V

Z

W

 

W

I

E

L

E

R

P

L

O

E

G

 

D

E

 

M

O

L

E

N

S

P

U

R

T

E

R

S

 

Copyright ® 2010 Vervaeke kurt

VOORZITTER:

 

BUYSE Pierre

Gentstraat 45 – 8760 Meulebeke – Tel. 051 48 72 40

pierrebuyse1@skynet.be

 

 

Lokaliteitszetel: Godshuisstraat 1 – 8760 Meulebeke

 

Datum stichting: 1 oktober 1980

 

Stamnummer K.B.W.B.: 81980002 West-Vlaanderen

 

E-mail: wc_demolenspurters@hotmail.com

 

Vul onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.